Fantasy

Ersättning för föreläsningar

OBS! Priserna nedan anges exklusive moms.

En föreläsningstimme Kr 1 400:00
En 45-min lektion (för skolelever) Kr 950:00

Lägsta ersättning

Mindre än 2h restid (t o r) Kr 1 500:00
Mer än 2h restid (t o r) Kr 4 500:00
Med övernattning Kr 6 000:00

Ersättning för ev längre resor, kost och logi diskuteras i förekommande fall.

End-of-section flourish

Your browser does not comply with the W3C specifications for the rendering of HTML and CSS. I suggest that you switch to a compliant browser, such as Mozilla's free Firefox browser.