Fantasy

Förslag till föreläsningsämnen

Nedan finns några förslag som ensamma eller i kombination kan utgöra stommen för en längre eller kortare föreläsning eller studiedag. Andra aspekter på fantasy kan naturligtvis också diskuteras.

Genreöversikt

För dem som vill få en överblick över genren utan att nödvändigtvis ha några förkunskaper. Utgår från Tolkien och en beskrivning av hur någon slags "standard"-fantasy ser ut, och följer utvecklingen via populära författare som Ursula K. Le Guin, Stephen R. Donaldson, David Eddings och Patricia McKillip till yngre förmågor av idag. Inkluderar lästips och varningar.

På svenska

En närmare titt på det svenska fantasyutbudet. Vad finns det för fantasy på svenska? När skrevs den första svenska fantasyromanen? Vilka författare översätts och med vilket resultat? Vilka förlag satsar på vad? Hur läsvärda är svenska fantasyförfattare?

Historik

En utförligare historik: fantasygenren och dess föregångare, från Arthur-myten, via Gullivers resor och de viktorianska sagoberättarna till Tolkien och hans efterföljare och dagens författare. Utgör lämpligen en del av en längre genomgång.

Inte bara böcker

Fantasygenren är inte längre bara en litterär genre utan har kommit att sprida sig till andra former av underhållning. Kortspel som Magic the Gathering, rollspel som Dungeons & Dragons, datorspel som World of Warcraft, sällskapsspel, filmer, musik… Och dessa olika former påverkar varandra, så att man nu kan läsa böcker baserade på kortspel och se filmer baserade på rollspel.

Rollspel

Verklighetsflykt, underhållning, eller litterärt berättande i grupp – vad är egentligen rollspel? Lite bakgrund och en genomgång av rollspel, både ur dess förespråkares och belackares synvinkel. Både bordsrollspel och levande rollspel diskuteras.

Manga

Manga, den japanska tecknade serien, rymmer i och för sig många fler genrer än fantasy. Denna form, med rötter långt tillbaka i den japanska historien, blir nu allt populärare i Sverige, och den har sin egen historia, sin egen estetik och sina egna koder. Vad skiljer manga från västerländska serier? Vad finns det på manga-marknaden? Varför har de så stora ögon?

Gå upp

Your browser does not comply with the W3C specifications for the rendering of HTML and CSS. I suggest that you switch to a compliant browser, such as Mozilla's free Firefox browser.