Engelskundervisning

Allmän- och fackspråk

I och med den tilltagande internationaliseringen blir det allt viktigare med goda språkkunskaper. Inom svenska företag är det nu vanligt att man har engelska som koncernspråk; brev och rapporter skrivs på engelska, och telefonsamtal och möten kräver att man pratar engelska. Även om skolengelska ofta duger en bit, är den kanske inte alltid i det skick man önskar.

Jag har undervisat i engelska på olika nivåer, från nybörjare till universitetsstudenter, sedan 1994, med inriktning mot affärsengelska men även i uttal och muntlig färdighet, muntliga presentationer och rapportskrivning. Jag tycker helt enkelt att det är väldigt roligt att få undervisa i ett språk som jag har haft som hobby i femton år.

Eftersom jag vill möta mina kunders individuella behov finns det inga färdiga kurspaket. Kontakta mig för förslag, diskussioner eller om du har några frågor. Grupper med mellan 1 och 20 personer fungerar utmärkt, beroende på kursens inriktning.

flourish

Your browser does not comply with the W3C specifications for the rendering of HTML and CSS. I suggest that you switch to a compliant browser, such as Mozilla's free Firefox browser.