Meritförteckning

Utbildning

Gå upp
flourish

Tidigare och pågående anställningar och uppdrag

Dessa inkluderar både arbetsgivare och större kunder.

 • Frilansande föreläsare på ämnet fantasylitteratur på diverse bibliotek, bokmässor, kongresser och studiedagar
  Maj 1994 -

  Hållit ett stort antal föreläsningar under de senaste åren, runt om i Sverige. Föreläsningarna har varierat i längd mellan någon timme till heldagsseminarier. De flesta av dessa har utgjorts av studiedagar för bibliotekarier. Jag föreläser ibland med en kollega; vi är bland de mest eftersökta fantasy-föreläsarna i Sverige. (Här finns exempel på föreläsningsämnen samt min prislista.)

 • Fantasyspecialist för B. Wahlströms och Damm förlag (Forma Books)
  Januari 2002 - december 2009

  Svarar på allmäna frågor om fantasy samt skriver artiklar och bokpresentationer för Fantasyklubben. Från nr 6/2007 - 12/2009 redaktör för klubbens tidning. Arbetar även som lektör.

 • Föreläsare på en delkurs om fantasy och science fiction inom Författarskolan vid Lunds universitet
  Oktober 2007 -

  Delkursen är förlagd till författarskolans tredje termin. De två föreläsningarna syftade till att ge deltagarna viss insikt i hur genrerna fungerade. I uppdraget ingår även att ge respons på övningar och fördjupningsuppgifter.

 • Lärare på en 5-poängskurs i science fiction och fantasy vid Högskolan i Halmstad
  Januari 2007 - juni 2007

  Kursen, som löpte över tio dubbeltimmar, syftade till att öka deltagarnas förståelse för hur genrerna fungerar.

 • Medicinöversättning för DPC Scandinavia
  Juli 2003 - april 2004

  Översättning från engelska till svenska av instruktioner för medicinsk testutrustning.

 • Lärare/föreläsare vid Engelska institutionen (numera del av Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs Universitet
  September 1994 - februari 1999, september 2001 - januari 2002

  Till viss del heltid, mest deltidsundervisning (parallellt med studier eller annan sysselsättning). Undervisning bl a i följande ämnen:

  • Engelskt uttal.
  • Fonetik.
  • Muntlig färdighet och föredragsteknik.
  • Rapportförfattande för ekonomistudenter.
  • Grammatik.
  • Litteratur.
  • Teknisk koordinator för en onlinekurs som gavs på Göteborgs Universitet och universitetet i Uleåborg, Finland.
  • Handledare för onlinesystemet för självstudier i skriftlig språkfärdighet.
 • Föreläsare i engelsk fonetik/uttal, lärare i översättning till engelska vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, i Vänersborg (numera Högskolan i väst)
  September - december 1998, oktober 2001 - januari 2002, februari 2003

  Grundläggande undervisning i engelsk fonetik och uttal. Undervisningen inkluderade föreläsningar och gruppundervisning, både i klassrummet och språklaboratoriet. Även teknisk assistent för ett online-projekt (via en MUD (multi-user domain) mellan HTU och Northern Arizona University.

 • Lärare i affärsengelska på Folkuniversitetet, Göteborg
  Februari 2001 - maj 2001

  Dag- och kvällstidskurser på olika nivåer.

 • Lärare i teknisk och ekonomisk svenska för invandrare på dåvarande TBV i Göteborg / Arbetsförmedlingen i Göteborg
  April 2001 - oktober 2001

  En specialiserad kurs för invandrare med akademisk bakgrund, avsedd att ge dem en intensivutbildning i den branschsvenska de kommer att behöva i sin framtida yrkesutövning. Kursen ingår som en del av Arbetsförmedlingens i Göteborg program Internationell kompetens.

 • Översättare av patientjournaler
  Medtronic Inc, Minneapolis / Berlin

  April 2001

  Översättning från tyska till engelska av journaler rörande patienter med Parkinsons. Själva arbetet ägde rum i Berlin, på Universitätsklinik Benjamin Franklin och var en del i en studie som Medtronic genomförde.

 • Språkspecialist och terminolog på Mendez Sweden AB (numera Lionbridge), Göteborg
  Juni 1999 - december 2000

  Språkspecialist och terminolog i projekt som rör översättning av programvara och teknisk dokumentation på Mendez Sweden AB. Arbetsuppgifterna inkluderade:

  • språkgranskning av översättning av ekonomiska system och affärssystem.
  • arbete som språkspecialist i projektgrupper som översätter affärssystem (främst Oracle Applications).
  • tillsättande och utvärdering av översättare och korrekturläsare.
  • ansvar för korrekt och konsekvent användning av terminologi i projekt (upp till 2-3 miljoner ord stora).
  • ansvar för kvalitetsgranskning av projekt innan de slutlevereras till kund.
  • språk- och kvalitetsgranskning av översättningar till engelska.
 • Konferensadministratör på Engelska institutionen, Göteborgs Universitet
  Januari - augusti 1997

  Allmän administration före, under, och efter 15th Biennial Nordic Association for American Studies Conference, 13-17 augusti. Omkring 130 deltagare. Arbetsuppgifterna inkluderade:

  • att hitta, boka, och organisera hotellrum för konferensdeltagarna.
  • att sammanställa och sätta konferensprogrammet.
  • att ta hand om frågor och information under själva konferensen.
 • Webbsidedesigner på Filosofiska Institutionen, Göteborgs Universitet
  November 1997 - juni 1998

  Ansvarig för att skriva och upprätthålla de webbsidor som studenter använde för att hitta information och kursmaterial för en distanskurs i miljöfilosofi som gavs våren 1998. (Dessa sidor har senare redigerats för att reflektera bl a nytt kursinnehåll.)

 • Teknisk översättare för Sandoz Chemicals (numera Novartis), Mölndal
  Juni 1994 - augusti 1994

  Översättning av Sandoz databas för produktinformation från tyska och engelska till svenska. Det rörde sig om en väldigt teknisk översättning.

 • Översättare för Target Games
  Februari 1990 - september 1990

  Översättning av Gary Gygax Gord the Rogue till svenska. Kom ut i två volymer under hösten och vintern 1990.

Gå upp
Flourish

Andra meriter

 • Regissör, manusförfattare och ordförande för The Humane Theatre, teatergruppen vid Engelska Inst., Göteborgs Universitet
  September 1992 - december 2008

  Ordförande i föreningens styrelse under fem år. Ansvarat för regi i sex produktioner, författare av två engelskspråkiga musikaler (King Egbald och Christmas Chaos) och har samskrivit ett antal uppsättningar (Bicycle Accident, Almost History, Freckles och Life Flashing Quickly before Her Eyes – de två senare med Jan-Erik Åberg). Har deltagit i alla aspekter av teaterns arbete (som skådespelare, kassör, och administratör, och har varit med att skapa och underhålla teaterns hemsida. Har drivit teaterns arbete med improvisation och teatersport.

 • Forskning inom fantasy-litteratur

  Har skrivit föredrag som presenterats på The International Conferences on the Fantastic in the Arts (ICFA) 1998 - 2009 och satt som ordförande för paneler på ICFA 2000 - 2009. Studentrepresentant i IAFA:s styrelse från maj 2004 - maj 2006. Tillträdde som ansvarig för sektionen för engelskspråkig fantasy i mars 2008. Designade, byggde och underhåller IAFA:s webbplats.

 • Studentrepresentant i institutionsstyrelsen vid Engelska Inst., Göteborgs Universitet
  Läsåren 1993 - 1994

  Representerade institutionens ca 400 studenter vid styrelsemöten och i ett antal kommittéer.

 • Redaktör och skribent för, och en av utgivarna av, ett engelskspråkigt fansin, Fantasylum
  Maj 1991 - December 1994

  Under ett par år deltog jag aktivt i produktionen av ett månatligt, 20-sidigt fansin på engelska. Jag redigerade mer än 40 nummer och lärde mig en hel del om layout, redigering och att skriva under press, samt att hålla deadlines och arbeta inom en liten budget.

Gå upp
Flourish

Förmågor

 • Språkkunskaper

  • Svenska (hemspråk)
  • Engelska (i princip tvåspråkig, fungerar som infödd talare)
  • Tyska (mycket god kunskap)
  • Ryska (viss kunskap)
  • Latin (viss kunskap)
 • Datorkunskaper

  • Hanterar Windows och Mac OS väldigt väl.
  • Väldigt god kunskap om Word och Excel.
  • God kunskap PhotoShop och InDesign (satte t ex Helena Franckes doktorsavhandling (Re)creations of Scholarly Journals (PDF-fil).
  • Kan hantera PowerPoint.
  • Har mycket god kunskap om e-postprogram och Internet, framför allt som verktyg för att söka information.
  • God kunskap om HTML och CSS. (Förutom min egen webbplatsen, se t ex www.iafa.org och www.atstorningsakuten.se.)
 • Kommunikativ förmåga

  • Mycket god muntlig förmåga och talarförmåga, utvecklad genom undervisning och föreläsningar. Är mycket van att tala offentligt.
  • God ledarskapsförmåga och duktig pedagog - kan kommunicera komplicerad information på ett enkelt, lättfattligt sätt.
  • Arbetar väl i grupp.
  • Är van att skriva (på svenska och engelska) och har ett mycket väl fungerande skriftspråk.
Gå upp
Flourish

Intressen

 • Judo (för motion; har brunt bälte i judo). Har även tränat iaido (konsten att dra och hantera det japanska svärdet).
 • Teater och rollspel
 • Diskuterar gärna sociala och miljörelaterade frågor.
 • Lagar gärna mat (inte bara till helgen eller för gäster).
Gå upp

Your browser does not comply with the W3C specifications for the rendering of HTML and CSS. I suggest that you switch to a compliant browser, such as Mozilla's free Firefox browser.